Какво е Perl?

Perl може да се отнася за някое от следните:

1. Perl е интерпретиран, свободен, отворен код за програмиране, разработен първо от Лари Уол през 1987 г. Той е много сходен по структура със С езика. Perl е един от най-често използваните езици при писане на CGI скриптове и програмиране за приложения в интернет и уеб страници. По-долу е даден пример за Perl скрипт, който отпечатва "Hello World!".

 #! / ЮЕсАр / хамбар / Perl

печат "Здравей, свят! \ t

Файловете, които включват код на Perl на уеб сървър, могат да имат всяко файлово разширение, но обикновено завършват с .CGI, .PL или .PLX.

Ако използвате дистрибуция на Linux, често Perl вече ще бъде инсталиран на компютъра. Ако използвате MacOS или Microsoft Windows, ще трябва да изтеглите и инсталирате Perl клиент. Препоръчваме ActiveState или Strawberry за Perl, намерени на линковете по-долу.

Забележка: Perl не е акроним, но често се споменава в обратното "Практически език за извличане и докладване".

2. Linux команда, вижте командната страница на perl за допълнителна информация, преглед и синтаксис на тази команда.

Камилова книга, CPAN, свободно типизиран език, OSS, PHP, POD, програмиране, Regex, скриптове от страна на сървъра, Shebang, Tcl, Условия за уеб дизайн