Какво е Pfft?

Pfft е метод за изразяване на липса на интерес, неверие или неодобрение на някой или нещо в чата. По-долу е даден пример как това може да се използва в чата.

User1: Мога да ви рита задника! User2: Pfft.

User1: Мога!

Условия за чат, Tsk