Какво представлява клавишът Pg Up (Page Up Key)?

Клавишът Short for Page Up, ключът PGUP, PU, PgUp или Pg up е клавиш на клавиатурата на компютъра, който се намира между клавиатурата и цифровата подложка или от клавиша с цифров номер 9.

При натискане на този клавиш, ако текущо разглежданата страница има повече от една страница, страницата се премества (превърта) нагоре с една страница. Например, ако превъртите надолу на тази уеб страница или уеб страница в интернет и натиснете клавиша Pg Up, тя превърта страницата нагоре.

По-долу е даден преглед на компютърна клавиатура с клавиш Page Up, подчертан в синьо на основната клавиатура, както и цифровата клавиатура.

Забележка: Клавиатурите на компютъра на Apple нямат клавиш Page Up на цифровата клавиатура.

Как да използвате клавиша Pg Up на цифровата клавиатура

За да може номер 9 да работи като клавиш нагоре, вместо да изписва номер 9, изключете Num Lock.

Забележка: Клавиатурите на компютъра на Apple нямат клавиш Num Lock или възможността клавиша 9 да действа като ключ за страница нагоре.

Какви са ползите от ключа Pg Up?

В допълнение към преместването нагоре с една страница, докато в текстов документ, ако задържите клавиша Shift и натиснете клавиша Pg Up, компютърът откроява по една страница.

Компютърни съкращения, клавиши за управление, клавиатурни термини, Pg Dn ключ