Какво е Phantom?

Когато се отнася за компютри или компютърен хардуер, фантомът се отнася за хардуерно устройство или обект, което не се намира на компютъра, но все още се открива.

Хардуер, хардуерни термини