Какво е фазова промяна?

Промяната на фазите е стъпка, изпълнявана от CD-R, CD-RW, DVD-RAM и DVD-RW устройства. Промяната на фазата включва смяна на материала от CD или DVD от аморфно състояние в кристално състояние, което води до различно отразяване на повърхността. Чрез промяна на начина, по който повърхността се отразява, е възможно да се създадат 0 и 1 (двоични) на диска.

Условия на CD