Какво е Photoshopped?

Терминът photoshopped, понякога съкратен като shopped, се използва за описание на цифрова снимка, която е ретуширана или редактирана със специален софтуер. Терминът произхожда от програмата Adobe Photoshop, но може да се отнася до всеки софтуер за редактиране на изображения, който предлага функции за промяна на облика на снимка. Например, цифров аерограф, който може да се използва за подобряване на снимка, премахване на неговите дефекти или промяна на оригиналния му цветен състав.

Софтуерни термини