Какво е физически адрес?

Физическият адрес може да се отнася до някое от следните:

1. Когато се отнася за компютри като цяло или за компютърна памет, физическият адрес е адресът на компютърната памет на физическо хардуерно устройство.

2. Когато се отнася за мрежов адрес, физическият адрес понякога се използва за описание на MAC адреса.

Условия на паметта, Физически, Виртуален адрес