Какво е физически слой?

В стандартизирания OSI модел на компютърни мрежови комуникации физическият слой е първият слой на мрежовите комуникации. Той е отговорен за електрическото, механичното и синхронизиране на връзката.

Условия на мрежата, OSI