Какво е pi?

Pi може да се отнася до някое от следните:

1. Математическата константа pi (гръцката малка буква π ) е равна на съотношението на окръжността на окръжността към нейния диаметър. Това е ирационален номер, чиято стойност до двадесет и четири цифри е 3.14159265358979323846264.

За да вмъкнете символа pi в уеб страница, използвайте разширения HTML код π .

Съвет: Неофициалният Pi ден се празнува на 14 март всяка година, което е 3/14 или първите три цифри от pi.

Съвет: В Windows, за да вмъкнете символ pi, отворете инструмента за карти на символи. Изберете и копирайте маркировката, която искате да поставите във всеки документ или картина.

2. Pi също е символ за Pebi .

Измервания, Кръгова диаграма