Какво е PICNIC (проблем в стол не в компютър)?

Кратко за проблем в стола не в компютъра . PICNIC е термин, използван от ИТ и разработчиците, за да изразят, че проблемът не е свързан с компютъра или софтуера, а с потребителя на стола, управляващ компютъра.

Компютърни съкращения, ID10T, Layer 8, PEBKAC, RTFM, Потребителска грешка