Какво е Пико?

Пико може да се позове на някое от следните:

1. Префикс, използван с метричната система, която означава .000000000001. Пико е от 10 до 12-та сила, или един трилион.

2. Съкращение за PIne COmposer, PICO е редактор на Unix и Linux вариант. За допълнителна информация за PICO редактора вижте нашата референтна команда на Linux pico .

Компютърни съкращения, редактор, измервания