Какво е Piggyback?

За да се възпроизведе копието е актът да се използва сигналът на другата безжична мрежа за получаване на достъп до интернет без тяхното знание или съгласие. Копирането е спорен въпрос по целия свят, тъй като може да се твърди, че копирането е "кражба" на интернет услуги или използването на нечия интернет за извършване на незаконни дейности. Всъщност в някои страни това е дори незаконно.

Съвет: За да предотвратите препращане, разрешете защитата на безжичния рутер.

Условия на мрежата, Условия за сигурност, Wardriving, WPA