Какво е Pingback?

Pingback е известие, изпратено до администратора на блог, който ги уведомява, че техният блог или запис в техния блог има връзка за препращане.

Блог, термини в Интернет, Linkback