Какво представлява Piplining?

Като алтернатива се нарича pipline, piplining е усъвършенствана техника за микропроцесиране, способна да управлява няколко етапа на различни компютърни инструкции едновременно. Piplining позволява увеличаване на производителността и общата производителност на процесора.

Условия на процесора