Какво е РК?

ПК може да се отнася до някое от следните:

1. Съкращение за jumperpark, PK е настройка на дисково устройство, която е подобна на по-обичайната настройка на подчинените устройства, намерена на повечето дискове. Когато устройството е настроено на тази настройка, то се конфигурира като вторично устройство (подчинено устройство).

2. Като алтернатива, наричан pker, pk или pking, убиването на играч е акт в онлайн игра като MMORPG, където играч убива друг истински играч. Когато играете на PvP сървър, този тип убиване е нормално. Въпреки това, играчът може да бъде обозначен като пекер, ако постоянно търси други играчи или други играчи на скръбта.

DS, Условия на играта, Gank, Griefer, условия на твърдия диск, PvP, Slave