Какво представлява PKUNZIP?

PKUNZIP е програма за декомпресия, която разширява файловете, компресирани от PKZIP на PKWARE Inc.

PKZIP, софтуерни термини