Какво представлява PKZIP?

Първо разработена от Филип Кац, PKZIP е програма за компресиране, която компактира файловете и намалява цялостното пространство за съхранение, което те изискват. За да използвате компресиран PKZIP файл, файловете трябва първо да бъдат декомпресирани с помощта на PKUNZIP или друга програма за компресиране, която може да разкопчава zip файл.

PKUNZIP, софтуерни термини, WinRAR, Zip