Какво е плагиатство?

Терминът плагиатство се използва, за да се опише действието на вземане на работа на друг индивид и заявяването му като ваше. За да предотвратите плагиатство, или цитирайте оригиналното произведение и посочете източника, или перифразирайте раздела, който искате да добавите към вашия документ.

Бизнес условия, Cheating, Cite, Авторски права