Какво представлява Policeware?

Policeware е термин, използван за описание на софтуер, който е тайно инсталиран на компютър с подозрение, който позволява на правителството и други закони да контролират използването на компютъра.

Условия за сигурност, софтуерни термини, шпионски софтуер