Какво е Pseudocode?

Псевдокодът може да се отнася до някое от следните:

1. Алтернативно, наричан p-code, pseudocode е език за компютърно програмиране, който прилича на обикновен английски, който не може да бъде компилиран или изпълнен, но обяснява решение на проблема.

2. P-Code също е съкратен за опакован код, който е собственост на Microsoft. Той помага на разработчиците да създават по-малки DLL файлове и приложни файлове, като компилират Visual Basic и Visual C ++ код в машинен код. От въвеждането на .NET рамката P-Code на Microsoft вече не се използва.

Компютърни съкращения, .NET, програмни термини, псевдомашина