Какво е публичен ключ напред?

Публичната клауза за секретност е вид криптография с публичен ключ, която гарантира, че всеки краткосрочен ключ за криптиране, използван за една сесия, не може да бъде получен по-късно от дългосрочния публичен ключ.

Криптография, термини за сигурност