Какво е заключване на записа?

Заключването на запис е термин, използван за описание на момента, в който се използва запис и е заключен. Заключването предотвратява модифицирането на данните от един потребител, докато се чете от друг. Заключването се нарича взаимно изключване или мутекс.

рекорд