Какво е референция?

Позоваването може да се отнася до някое от следните:

1. Позоваването е актът на споменаване на нещо в писмена форма или в реч за архивиране на изявление или източник на информация. Вижте нашия цитиран термин, ако искате да използвате Computer Hope като референция в книгата, хартията или друг документ. Когато правите референция в писмен вид, след цитата се поставя референтен знак и референцията се поставя в долния колонтитул. Обикновено референтният знак е звездичка (*) или горен индекс. По-долу е даден пример как може да се появи справка в документ.

 Компютърни Надежда предлага безплатна компютърна помощ. * Компютърни Надежда е предлагал безплатна помощ от 1998.1 

2. С работа или автобиография, референция е компания или лице, с което сте имали опит и могат да бъдат извикани и зададени въпроси. Например, собственик или мениджър на компания, за която сте работили, би било добра референция.

3. В Microsoft Excel и други програми за електронни таблици препратката се отнася до абсолютна референция на клетка или относителна клетка .

Условия за бизнес, Формат, условия на електронна таблица