Какво е лентов кабел?

Лентов кабел е плосък сив кабел, който най-често се използва днес, за да опише IDE или EIDE в компютъра. Вижте дефиницията на IDE за допълнителна информация и снимки.

Кабел, условия на твърдия диск, IDE