Какво е RTFM (Прочетете Р ****** Ръководство)?

Кратко за четене на финото ръководство или прочетете ръководството f ******, RTFM е термин, използван, за да каже на други хора да прочетат документацията, която е дошла с устройство или програма. Този коментар обикновено се посочва към лица, които са твърде мързеливи, за да търсят въпрос, на който вероятно вече е отговорено.

Компютърни съкращения, GIYF, Ръчно, Ohnosecond, RTDM