Какво представлява извадката?

Вземането на проби може да се отнася до някое от следните:

1. Вземането на проби е стъпка, използвана за преобразуване на аналогов сигнал в цифров сигнал.

2. С видео или движещо се изображение семплирането е процес на вземане на множество неподвижни изображения и комбиниране и възпроизвеждане на тези изображения с висока скорост, което води до анимиране на тези изображения.

3. Когато се отнася до аудио, семплирането се отнася до процеса на вземане на сегмент от звук и възпроизвеждането му с висока скорост, което води до непрекъснат звук.

ADPCM, честота на дискретизация, звукови термини, термини за видео