Какво е SD?

SD може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко за стандартна дефиниция, SD е качеството на видеото. Днес SD е най-ниското качество на видеото в сравнение с HD (висока дефиниция).

2. Съкратено за Secure Digital, SD картата е карта с памет. Вижте нашата SD карта за пълно обяснение на този термин.

3. Съкращение от едностранно дискетата или дискета с една плътност, SD е дискета, която поддържа запис само от едната страна на дискета. Вижте нашата дефиниция за една плътност за пълно обяснение и свързани термини.

Компютърни съкращения, хардуерни термини