Какво е Set?

Наборът може да се отнася до някое от следните:

1. Като цяло, комплектът се отнася до регулиране или промяна на настройка, за да отговаря на специфично изискване. Например, компютърният потребител може да определи местоназначението на файловете, които да бъдат записани на флопидисковото устройство; така че файловете се записват, те се изпращат на флопи дисково устройство вместо на алтернативно място.

2. Командната команда на MS-DOS и Windows, която позволява да се задават променливи низове, вижте страницата за задаване на команда за допълнителна информация за тази команда.

3. Linux команда, вижте Linux командната страница за повече информация за тази команда.

Настройки, Условия на софтуера