Какво е споделена логика?

Споделената логика може да се отнася до някое от следните:

1. Когато се отнася до терминал, споделената логика се отнася до множество потребители, използващи един и същ терминал.

2. Когато се отнася за компютърен софтуер или схеми, споделената логика е част от код или схеми, които споделят същите софтуерни процедури.

Логика, софтуерни термини