Какво е лист?

Лист може да се отнася до някое от следните:

1.

Лист е друго име за един лист хартия или хартиен носител.

2. В софтуера лист е една страница в текстообработваща програма или в един работен лист в електронна таблица.

3. Листовете също са друго име за Google Листове .