Какво е звуков буфер?

Звуков буфер може да се отнася до някое от следните:

1. Звуковия буфер е част от паметта на компютъра, която временно съдържа звукови файлове по пътя им към аудио говорителите.

2. Звуков буфер е термин, който се използва и за описание на обект, който управлява аудио данни на Microsoft DirectSound.

Звукови термини