Какво е Stdout?

Stdout, известен също като стандартен изход, е дескриптор на файла по подразбиране, където процесът може да записва изход.

В Unix-подобни операционни системи, като Linux, MacOS X и BSD, stdout се дефинира от стандарта POSIX. Номерът на дескриптора на файла по подразбиране е 1 .

В терминала стандартният изход по подразбиране е на екрана на потребителя.

Извадка в командния тръбопровод

В bash, последователни команди могат да бъдат свързани чрез тръби, представени в командния ред от вертикална лента (" | "). Командите в тръбопровода се обработват от ляво на дясно, със стандартния изход ( stdout ) на всяка команда, свързваща се със стандартния вход ( stdin ) на следващата.

Например в този конвейер от две команди:

 късмет | cowsay 

Състоянието на програмата, което обикновено отпечатва случайно цитиране на екрана на потребителя, вместо това свързва изхода ( stdout ) към входа ( stdin ) на командата отдясно:

За повече информация относно стандартния изход вижте пренасочване в bash.

Bash, Linux, термини на операционната система