Какво е символ?

Символ, който не е число или буква. Например, по-малкото от (<) се счита за символ . Търговската марка, авторското право, крайните марки и други специални символи, които не са намерени на клавиатурата, също се считат за символи и трябва да бъдат вмъкнати чрез програмата.

Стрелка, термини от клавиатурата, клавиши, шрифт Symbol