Какво е системна повреда?

Провал на системата може да възникне поради хардуерен проблем или сериозен проблем със софтуера, което води до замразяване, рестартиране или прекъсване на работата на системата. Системна повреда може или не може да доведе до показване на грешка на екрана. Компютърът може да се изключи без предупреждение и без съобщение за грешка. Ако се покаже съобщение за грешка, то често се показва като синя грешка.

Съвет: Ако компютърът ви се повреди без никакви грешки, ви препоръчваме да започнете с нашето основно ръководство за отстраняване на неизправности. Ако получавате грешка, опитайте да я потърсите.

Системните повреди могат да възникнат от твърд диск с лоши сектори, причинявайки операционната система да не може да чете данни от твърдия диск. Неуспешната дънна платка може да причини системна повреда, защото компютърът не може да обработва заявки или да работи по принцип. Лош процесор може и обикновено причинява системна повреда, защото компютърът не може да работи, ако процесорът не работи правилно или изобщо. Лошият RAM чип може също да причини системни повреди, тъй като операционната система не е в състояние да получи достъп до данни, съхранени в RAM чипа.

Системни повреди, дължащи се на софтуерни проблеми, могат да възникнат, ако проблемът в софтуера, като например лош код, е достатъчно тежък. Отказът на системата и последващото изключване на компютъра се случват като опит да се предотврати повреда на друг софтуер или операционната система.

Грешка, Хардуерни условия, Условия на софтуера, Системна грешка