Какво представлява технологията?

Понякога съкратено като технология, технологията е знание или набор от инструменти, които помагат да се улеснят нещата или да се решат проблеми. Например писалката е една от първите технологии, които улесняват хората да пишат и си спомнят мислите си. По-късно тази технология беше подобрена с развитието на печатарската преса. Това устройство улеснява масовото производство на писаната дума, позволявайки на всеки да споделя своята информация с другите. По-късно са създадени пишещи машини, които улесняват и ускоряват създаването на собствени документи, като пишат вместо да пишат. И накрая, компютърът е създаден, което с времето се е подобрило значително по отношение на всички предишни технологии в контекста на писането и споделянето на информация.

Компютърни съкращения, компютърна революция, информационни технологии