Какво е текстово поле?

Алтернативно, текстово поле се нарича текстово поле, което е част от страница, която позволява на потребителя да въвежда текст. Текстовите полета често се използват в интернет за страници, които изискват въвеждане от потребителя. По-долу са дадени някои примери за текстови полета, които вероятно ще срещнете.

Създаване на HTML текстово поле

По-долу е изходният HTML код, който създава всяка от горепосочените полета, като използва етикет за HTML формуляр, маркер за въвеждане и маркер за textarea. Входният маркер с атрибута за име е единично текстово поле с един ред, а текстовият таг е текстово поле с няколко реда. "Името на скрипта" в атрибута за действие трябва да бъде променено на името и местоположението на вашия скриптов файл. Например, той може да бъде променен на ASP, Perl, PHP или Python скриптов файл.

 Име:

Съобщение:

Omnibox, Spin box, Text, Textarea, термини за уеб дизайн