Какво представлява СДС?

UDF може да се позове на някое от следните:

1. Кратко за Универсален Дисков формат, UDF е файлова система, разработена за първи път през 1995 г. от OSTA (Оптична асоциация за технология за съхранение) и обикновено се използва с CD и DVD устройства. UDF се поддържа от всички операционни системи, което позволява CD, създаден на Windows машина, да може да се чете на машина Macintosh.

2. Кратко за потребителски дефинирана функция, UDF е функция, която може да бъде модифицирана, за да отговаря на нуждите на потребителя.

3. Кратко за потребителски зададен шрифт, UDF е шрифт, определен от потребителя, а не софтуерната програма.

Компютърни съкращения, DLA, типографски термини