Какво представлява Unload?

В света на компютрите, разтоварването е термин, използван за описване на процеса на премахване на един процес от друг. Например, когато TSR е заредена в паметта, тя може да бъде разтоварена от паметта чрез затваряне или приключване в диспечера на задачи.

Софтуерни термини, TSR