Какво става?

Up може да се отнася до някое от следните:

1. Up е термин, използван за описание на компютър или софтуер, който е функционален и готов за употреба. Например уебсайтът Computer Hope е изчезнал, тъй като можете да прочетете тази страница. Ако сайтът не работи, ще получите грешка, когато се опитвате да заредите тази страница.

2. Един от четирите стрелки, които придвижват курсора нагоре . На снимката има четири клавиша със стрелки, горният клавиш е стрелката нагоре. Ако използвате клавишите WASD за клавишите със стрелки, ключът "W" ще се използва като клавиш със стрелка нагоре.

Клавиш със стрелка, термини от клавиатурата