Какво е V.22bps?

V.22bps е стандарт CCITT V за пълно дуплексно предаване на данни при скорост от 1200 до 2400 bps с комутируеми линии. Този стандарт е световен.

Условия на модема