Какво е гласова намотка?

Гласовата намотка може да се отнася до някое от следните:

1. Когато се отнася за компютърен хардуер, гласовата намотка е мотор, използван за преместване на рамото за достъп в рамките на твърдия диск.

Забележка: SSD няма движещи се части или двигатели.

2. Когато се говори за аудио говорител, гласовата намотка е жица вътре в говорителя, която движи конуса с магнитно поле, индуцирано от електрически ток. Гласовата намотка регулира интензивността на аудио сигнала.

Условия на твърдия диск, звукови термини