Какво е летливата памет?

Запалимата памет е тип съхранение, чието съдържание се изтрива при изключване или прекъсване на захранването на системата. Например, RAM е волатилен . Когато работите върху документ, той се съхранява в RAM и ако компютърът загуби захранване, работата ви ще бъде загубена. Поради тази причина трябва да запишете документа във файл на енергонезависим носител за съхранение, като например твърдия ви диск.

Динамично съхранение, Условия на хардуера, Условия на паметта, енергонезависима