Какво е обем?

Обем може да се отнася до някое от следните:

1. Когато се отнася за звук, силата на звука се отнася до амплитудата на звука, който се прожектира от високоговорител. Както се вижда на тази снимка, се използват два копчета за промяна на нивото на звука: единият контролира субуфера и един контролира основната (общата) сила на звука.

2. Когато се отнася за съхранение на данни, обемът се отнася до логическо устройство, което има една файлова система и обикновено се намира на един дял. Например, на типичен компютър с Microsoft Windows обемът C: съдържа операционната система. В Windows всяко устройство, което има присвоена буква на устройство, е том.

3. В операционните системи Windows, MS-DOS и OS / 2 командата vol показва етикета на тома и серийния номер на том. За подробности, моля вижте нашата страница за командване vol.

Хардуерни условия, звукови термини