Какво е VRRP (протокол за съкращения на виртуални рутери)?

Протоколът за съкращения на виртуални рутери, VRRP се определя от RFC 2338 като протокол, използван с рутери, за да се предотврати прекъсването на мрежата. В случай на повреда резервният или виртуалният маршрутизатор ще стане главен маршрутизатор.

Компютърни съкращения, Условия на мрежата, Протокол