Какво е WMF (формат на метафайлове в Windows)?

В Windows метафайл е файл, който съдържа информация за един или повече други файлове. Наречен WMF ( формат на метафайла на Windows ), обикновено е графичен файлов формат, съдържащ информация за векторни графики или растерни файлове. WMF съдържа списък с функционални повиквания, които Windows използва в своя слой GDI (интерфейс за графични устройства) за показване на изображения на компютърен монитор.

Първоначално WMF е издаден през 1992 г. като 16-битов формат за Windows 3.0 и по-късно като 32-битова версия през 1993 г., наречена EMF (advanced metafile). За Windows XP беше освободен форматът EMF + (подобрен формат метафайл плюс разширения). Има и компресирани WMFs, наречени WMZ (компресиран метафайл на Windows) и компресиран EMZ (Windows подобрен метафайл).

Графика, изображение, софтуерни термини