Какво представлява WML?

WML може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко за Wireless Markup Language, WML е част от стандарта WAP и е XML съвместима версия на HDML.

2. Съкращение на уебсайта META Language, WML е безплатен и разширяем уебдизайнерски офлайн HTML генериращ инструментариум за Unix, разпространяван под GNU.

Компютърни съкращения, HDML, HTML, термини в Интернет, термини по телефона, термини за програмиране, WAP, термини за уеб дизайн, WMLScript, XML