Какво е игото?

Ярема е хардуерно устройство за въвеждане, използвано с компютърни игри, като игри за симулация на полети, които позволяват на играча да лети нагоре или надолу, или напред-назад, като дърпа или бута устройството.

На снимката е показан пример за полетно иго от Saitek и е добър пример какъв типичен иго, който се свързва с вашия компютър.

Игрови порт, Условия на играта, Условия на хардуера, Устройство за въвеждане, Джойстик, Гребло