2464 конфигурационна грешка при зареждане

Проверете дали мониторът или другото устройство за дисплей е правилно свързано към компютъра. Ако връзката изглежда правилно свързана, проверете дали самият кабел, както и връзката на гърба на компютъра не изглеждат повредени или лоши.

CMOS настройката трябва да се актуализира

Влезте в CMOS Setup и проверете дали настройките, свързани с вашата видеокарта, са правилно зададени. Ако настройките изглеждат правилни или веднъж видеокартата е правилно променена в CMOS, запишете стойностите и излезте от CMOS.

Потенциален конфликт или проблем, свързан с хардуера

Ако на компютъра наскоро е добавен хардуер, се препоръчва той да бъде премахнат.