Какво е не-паритет?

Като цяло, не-паритет или не-четност се отнася до липсата на проверка на грешки или бита, използван за проверка на паритета.

Хардуерни условия, Паритет