Какво е Real Mode?

Реалният режим е работен режим, който позволява на Intel 286 и по-новите процесори да поемат атрибутите на по-ниските 8086 или 8088 процесори, което им позволява да работят със стари софтуерни програми. Реалният режим предлага по-висока тактова честота, но ограничава процесора да използва само 16-битови инструкции и минимум 1 MB RAM (20-bit). Например, наследените операционни системи MS-DOS изпълняват програми в реален режим.

A20, CPU условия, EMS, операционна система, защитен режим, виртуален реален режим